Vår verksamhet

Att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster och leveranser

Konsulttjänster

Allmän provning och driftsättning av kraftanläggningar
Konfigurering, provning och driftsättning av reläskydd
Beräkning av maskinspecifika reläskyddsinställningar
Programmering, provning och driftsättning av stationsautomationsutrustning

Projekttjänster

Elkonstruktion
Reläskyddsbyten
Montage
Provning
Driftsättning
Selektivplanering
Utbildning

Systemleveranser

Vi är även Sales representatives för SEL, Schweitzer Engineering Laboratories. Vi erbjuder både produktleveranser samt kompletta färdiga kontrollanläggningslösningar inom industri- och stationsprojekt.

Följ oss på LinkedIn